Traffic Engineer ontzorgt zijn opdrachtgevers van A naar NOG Beter!

Traffic Engineer is een adviesbureau dat aannemers in de Grond-, Weg en Waterbouw sector en ingenieursbureaus wil ondersteunen bij het projectmatig werken op het gebied van tijdelijk verkeersmanagement en de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen bij werkzaamheden op- en aan wegen in de breedste zin van het woord. Hierbij moet gedacht worden aan werkzaamheden zowel in het voorbereidingstraject als tijdens de uitvoering.

Grond-, weg- en waterbouwsector

Tevens wil Traffic Engineer de diverse marktpartijen die werkzaam zijn in de infra- en verkeerstechniek ontzorgen. Traffic Engineer wil als een klein en betrokken adviesbureau de diverse marktpartijen in de Grond-, Weg en Waterbouwsector van dienst zijn. De doelstelling is om het volgende te realiseren "afspraak = afspraak" tegen een marktconforme prijs.

Advies en ondersteuning

Het uitgangspunt is altijd het algemeen belang, waarbij veiligheid, werkbaarheid en doorstroming voorop staan.
Behalve innovatief adviseren, leveren van kwalitatief hoogwaardige ontwerpen voor verkeersplannen en het verzorgen van de daarbij behorende ramingen.